admission Result-2019 class 6   |   admission Result-2019 class 6   |   admission Result-2019 class 7   |   admission Result-2019 class 8   |   Polash kumar   |   Majharul islam   |  

উপস্থিত অনুপস্থিত তথ্য

Date
Day Month Year
 

শ্রেণি শিফট শাখা মোট শিক্ষার্থী উপস্থিত অনুপস্থিত উপস্থিতির হার ( %)

প্রয়োজনীয় লিংক

Göz Kapağı Estetiği İzmir
------------------------------------------------------------------------------------
Dövme Sildirme
------------------------------------------------------------------------------------
Lazer Epilasyon Ankara
------------------------------------------------------------------------------------
সকল লিংক দেখুন

ডাউনলোড্‌স

ডিজিটাল কনটেন্ট

Polas kumar
------------------------------------------------------------------------------------
Majharu islam
------------------------------------------------------------------------------------
সকল ডিজিটাল কনটেন্ট দেখুন

বাণী চিরন্তণী

একজন দরিদ্র লোক যত বেশি নিশ্চিত, একজন রাজা তত বেশি উদ্বিগ্ন ......
--------------------------------------------------------------------------------------
পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি ......
--------------------------------------------------------------------------------------
ব্যবহারেই বংশের পরিচয় ......
--------------------------------------------------------------------------------------